KIDS grupy dziecięce – nasza duma!

Dzieci uczą się języków obcych inaczej niż nastolatki czy dorośli. Wymagają szczególnego zaangażowania nauczyciela, jego indywidualnego podejścia oraz licznych i różnorodnych bodźców skupiających ich uwagę. Zapisując swoje dziecko na kurs do szkoły WORD spotkacie tam Państwo profesjonalne grono lektorów, przygotowanych do pracy z uczniami w wieku szkolnym. Lektorzy korzystają ze sprawdzonych metod pracy z dzieckiem, urozmaicają zajęcia najnowocześniejszymi pomocami takimi jak tablice interaktywne, profesjonalne gry i zabawy językowe czy pobudzające kreatywność prace projektowe. Wszystko to daje naszym uczniom pewność szybkiej i skutecznej nauki.

Uczniowie i rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy w nauce poprzez e-dziennik, oraz systematycznie przesyłane opinie o postępach. W razie nieobecności uczeń nadrabia zaległości podczas bezpłatnej godziny konsultacyjnej. Zdobytą wiedzę może utrwalić i poszerzyć w domu korzystając z opracowanej przez szkołę platformy e-lerningowej z zebramymi dla każdego poziomu grami i ćwiczeniami on-line.
 

ZAJĘCIA ‘KIDS’ ZAPEWNIAJĄ PRZEDE WSZYSTKIM SOLIDNE PODSTAWY DZIĘKI KTÓRYM DALSZA NAUKA JEST PRZYJEMNOŚCIĄ!

grupy i czas zajęć

Uczniowie klas: 1, 2, 3, 4

(grupy 5-8 osób)

2 x 60minut / tydzień

2 x 60 min

lektor polski

+ dodatkowo, w każdą sobotę 1 x 60min gier i zabaw ćwiczących słownictwo i komunikację.

Uczniowie od klasy 5

(grupy 5-8 osób)

3 x 45minut / tydzień

2 x 45 min

lektor polski

1 x 45 min

native speaker

Nasi uczniowie już od najmłodszych lat mają szansę sprawdzić swoje wyniki podczas próbnych egzaminów Cambridge; STARTERS, MOVERS, FLYERS‘Po ukończeniu poziomu KIDS 8 (K8),

TABELA KURSÓW W SZKOLE ‘WORD’
KIDS – uczniowie szkoły podstawowej

Symbol WORD stopień zaawansowania
(po ukończeniu kursu)
ilość semestrów lektor ogólny zakres umiejętności
K primary 1 beginner
(początkujący )
2 semestry lektor polski
native speaker
(na zajęciach sobotnich)
Uczniowie zapoznają się z językiem, internalizują podstawowe struktury leksykalne i przyswajają sobie słownictwo z bliskich sobie grup tematycznych. Zdobyte umiejętności utrwalają poprzez piosenki, gry i zabawy językowe. W drugim semestrze w dalszym ciągu wzbogacają słownictwo oraz rozpoczynają naukę czytania ze zrozumieniem oraz zapoznają się z pisownią podstawowych słów.
K primary 2 beginner +
(początkujący +)
2 semestry lektor polski
native speaker
(na zajęciach sobotnich)
Uczniowie rozwijają umiejętności czytania i słuchania ale przede wszystkim rozwijają w sobie umiejętności komunikacyjne: potrafią zadawać i odpowiadać na proste pytania, rozumieją i wykonują polecenia lektora wydawane w języku angielskim, w prostych słowach potrafią opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i zainteresowaniach.
K1, K2 elementary
(podstawowy)
2 semestry lektor polski
native speaker
(na zajęciach sobotnich)
Uczniowie w dalszym ciągu rozwijają zdolności mówienia, słuchania i czytania. Zapoznają się z podstawowymi strukturami gramatycznym (czasy: Simple Present, Present Continuous, Simple Past) – bez dokładnej analizy zasad gramatycznych. Uczniowie tworzą samodzielne realizacje językowe w postaci ciekawych projektów i plakatów.
K3, K4 elementary +
(podstawowy +)
2 semestry lektor polski
native speaker
(na zajęciach sobotnich)
Uczniowie rozwijają nabyte umiejętności poprzez ćwiczenie czterech sprawności językowych: rozumienia tekstu pisanego i słuchanego, wypowiedzi pisemnych i ustnych. Utrwalają znane im konstrukcje gramatyczne, poznając i analizując zasady ich tworzenia. W wypowiedziach ustnych i pisemnych kładziony jest nacisk na rozwój funkcji językowych przydatnych w sytuacjach życia codziennego np. wyrażanie nakazów i zakazów, akceptowanie propozycji, opisy pokoju, osoby, przedmiotów itp.
Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge STARTERS
– możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę WORD.
K5, K6 pre-intermediate
(średniozaawansowany niższy)
2 semestry lektor polski
2x 45min / tygodniowo

native speaker
1x 45min / tygodniowo
Uczniowie doskonalą umiejętności językowe z zastosowaniem trudniejszych technik np. listening for detail czy gap filling. Poznają nowe konstrukcje gramatyczne i czasy. W wypowiedziach ustnych kładziony jest nacisk na rozwój praktycznych funkcji językowych. Kursanci zapoznają się z charakterystyczną dla jęz. angielskiego specyfiką wypowiedzi pisemnych np. list, zaproszenie, email. Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge MOVERS
– możliwość uzyskania
dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę WORD.
K7, K8 pre-intermediate +
(średniozaawansowany niższy +)
2 semestry lektor polski
2x 45min / tygodniowo

native speaker
1x 45min / tygodniowo
Wprowadzone zostają zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne. Uczniowie ćwiczą tworzenie jasnych, spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych na interesujące dla tej grupy wiekowej tematy. Uczą się opisywać doświadczenia, zdarzenia, ambicje, marzenia i zamiary oraz przytaczać argumenty za i przeciw, udzielać rad. Poznają różnice między tekstami formalnymi i nieformalnymi.
Przygotowanie do egzaminu: Cambridge FLYERS – możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę WORD.

Po ukończeniu poziomu KIDS 8 (K8) , uczniowie kontynuują naukę w grupach gimnazjalnych na poziomie TEENS 9 (T9).


Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji