KIDS grupy dziecięce – nasza duma!

Tak uczymy w grupach KIDS
Zapisz się

Dzieci uczą się języków obcych inaczej niż nastolatki czy dorośli. Wymagają szczególnego zaangażowania nauczyciela, jego indywidualnego podejścia oraz licznych i różnorodnych bodźców skupiających ich uwagę.

Zapisując swoje dziecko na kurs do szkoły WORD spotkacie tam Państwo profesjonalne grono lektorów, przygotowanych do pracy z uczniami w wieku szkolnym.

Jeśli dziecko zostanie zapisane do nas w klasie pierwszej lub drugiej i kontynuuje naukę do klasy ósmej, to w pełni gwarantujemy, że uczeń zda egzamin ósmoklasisty na ocenę dobrą lub bardzo dobrą.
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie, którzy uczęszczali do nas na zajęcia, zdali egzamin ósmoklasisty ze średnim wynikiem 92% poprawnych odpowiedzi.

Lektorzy korzystają ze sprawdzonych metod pracy z dzieckiem, urozmaicają zajęcia najnowocześniejszymi pomocami takimi jak tablice interaktywne, profesjonalne gry i zabawy językowe czy pobudzające kreatywność prace projektowe.

Wszystko to daje naszym uczniom pewność szybkiej i skutecznej nauki.

Uczniowie i rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy w nauce poprzez e-dziennik, oraz systematycznie przesyłane opinie o postępach. W razie nieobecności uczeń nadrabia zaległości podczas bezpłatnej godziny konsultacyjnej.

Zdobytą wiedzę może utrwalić i poszerzyć w domu korzystając z opracowanej przez szkołę platformy e-lerningowej z zebranymi dla każdego poziomu grami i ćwiczeniami on-line.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ - liczebność grup, ilość godzin

Siedziba KURDWANÓW

Grupa Liczba osób w grupie Wiek uczestników Liczba lekcji w tygodniu Całkowita liczba lekcji w jednym semestrze
Angielski dla dzieci - system małych grup
klasy 1-3 szkoły podstawowej
5 - 8 osób 7 - 9 lat 2 x 60 minut 52 lekcje
w tym 44 lekcji regularnych zajęć
+ 8 lekcji dodatkowych
Angielski dla dzieci
klasy czwarte
5 - 8 osób 10 lat 2 x 60 minut 52 lekcje
w tym 44 lekcji regularnych zajęć
+ 8 lekcji dodatkowych
Angielski dla młodzieży
1 lekcja tygodniowo z native speakerem
2 lekcje tygodniowo z lektorem polskim
5 - 8 osób 11 lat i wzwyż 3 x 45 minut 54 lekcje
w tym 16 lekcji z native speakerem
32 lekcje z lektorem polskim
+ 6 lekcji dodatkowych

Siedziba RUCZAJ

Grupa Liczba lekcji w tygodniu Liczba lekcji w semestrze
Dzieci 6+
1-4 klasa
2 x 60 minut
+ soboty
36 x 60 minut
(w tym soboty)
Młodzież 11+
5 klasa SP - 4 klasa LO
3 x 45 minut 46 x 45 minut

Nasi uczniowie już od najmłodszych lat mają szansę sprawdzić swoje wyniki podczas próbnych egzaminów Cambridge; STARTERS, MOVERS, FLYERS - po ukończeniu poziomu KIDS 8 (K8).

ZAJRZYJ DO NAS NA ZAJĘCIA - film o Szkole Językowej WORD

POZIOMY NAUCZANIA - zakres umiejętności

Symbol WORD Stopień zaawansowania
(po ukończeniu kursu)
Ilość semestrów Lektor Ogólny zakres umiejętności
K primary 1 beginner
(początkujący)
2 semestry lektor polski
native speaker
(na zajęciach sobotnich)
Uczniowie zapoznają się z językiem, internalizują podstawowe struktury leksykalne i przyswajają sobie słownictwo z bliskich sobie grup tematycznych. Zdobyte umiejętności utrwalają poprzez piosenki, gry i zabawy językowe. W drugim semestrze w dalszym ciągu wzbogacają słownictwo oraz rozpoczynają naukę czytania ze zrozumieniem oraz zapoznają się z pisownią podstawowych słów.
K primary 2 beginner +
(początkujący +)
2 semestry lektor polski
native speaker
(na zajęciach sobotnich)
Uczniowie rozwijają umiejętności czytania i słuchania ale przede wszystkim rozwijają w sobie umiejętności komunikacyjne: potrafią zadawać i odpowiadać na proste pytania, rozumieją i wykonują polecenia lektora wydawane w języku angielskim, w prostych słowach potrafią opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i zainteresowaniach.
K1, K2 elementary
(podstawowy)
2 semestry lektor polski
native speaker
(na zajęciach sobotnich)
Uczniowie w dalszym ciągu rozwijają zdolności mówienia, słuchania i czytania. Zapoznają się z podstawowymi strukturami gramatycznym (czasy: Simple Present, Present Continuous, Simple Past) – bez dokładnej analizy zasad gramatycznych. Uczniowie tworzą samodzielne realizacje językowe w postaci ciekawych projektów i plakatów.
K3, K4 elementary +
(podstawowy +)
2 semestry lektor polski
native speaker
(na zajęciach sobotnich)
Uczniowie rozwijają nabyte umiejętności poprzez ćwiczenie czterech sprawności językowych: rozumienia tekstu pisanego i słuchanego, wypowiedzi pisemnych i ustnych. Utrwalają znane im konstrukcje gramatyczne, poznając i analizując zasady ich tworzenia. W wypowiedziach ustnych i pisemnych kładziony jest nacisk na rozwój funkcji językowych przydatnych w sytuacjach życia codziennego np. wyrażanie nakazów i zakazów, akceptowanie propozycji, opisy pokoju, osoby, przedmiotów itp.

Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge STARTERS – możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę WORD.
K5, K6 pre-intermediate
(średniozaawansowany niższy)
2 semestry lektor polski
2 x 45 min / tygodniowo

native speaker
1 x 45min / tygodniowo
Uczniowie doskonalą umiejętności językowe z zastosowaniem trudniejszych technik np. listening for detail czy gap filling. Poznają nowe konstrukcje gramatyczne i czasy. W wypowiedziach ustnych kładziony jest nacisk na rozwój praktycznych funkcji językowych. Kursanci zapoznają się z charakterystyczną dla języka angielskiego specyfiką wypowiedzi pisemnych np. list, zaproszenie, email.

Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge MOVERS – możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę WORD.
K7, K8 pre-intermediate +
(średniozaawansowany niższy +)
2 semestry lektor polski
2 x 45 min / tygodniowo

native speaker
1 x 45 min / tygodniowo
Wprowadzone zostają zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne. Uczniowie ćwiczą tworzenie jasnych, spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych na interesujące dla tej grupy wiekowej tematy. Uczą się opisywać doświadczenia, zdarzenia, ambicje, marzenia i zamiary oraz przytaczać argumenty za i przeciw, udzielać rad. Poznają różnice między tekstami formalnymi i nieformalnymi.

Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge FLYERS – możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę WORD.

Po ukończeniu poziomu KIDS 8 (K8), uczniowie kontynuują naukę w grupach gimnazjalnych na poziomie TEENS 9 (T9).


Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji