Uczymy również języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego.


Nauka języków obcych w szkole WORD w Krakowie to pasja, którą spełniamy się już od kilku lat. Cały czas zyskujemy cenne doświadczenie i wykorzystujemy je w praktyce. Dopasowujemy się do oczekiwań naszych klientów, bierzemy pod uwagę ich potrzeby i pozwalamy im rozwijać swoje umiejętności. Kładziemy nacisk nie tylko na systematyczną naukę, ale też na przyjazne podejście do wszystkich kursantów.

Chcesz swobodnie mówić w obcym języku, ale Twoim problemem jest brak systematyczności? Chcesz, żeby ktoś przygotował Ci gotowe i ciekawe materiały na każdy dzień nauki na Twoim poziomie? Boisz się mówić, bo popełniasz błędy? Nie masz z kim porozmawiać w danym języku? Próbujesz różnych metod i wciąż szukasz czegoś, co wreszcie zadziała? Czas na naukę w szkole WORD!

 

JĘZYK FRANCUSKI

Powody, dla których warto uczyć się języka francuskiego w naszej szkole:

 • jest językiem oficjalnym w 33 państwach na 5 kontynentach; posługuje się nim niemal 300 milionów ludzi na całym świecie: w przybliżeniu 201 milionów osób używa francuskiego jako języka głównego (m.in. Francja, Belgia, Czad, Kanada, Luksemburg, Madagaskar, Monako, Niger, Seszele, Szwajcaria), a 72 miliony jako drugiego języka,
 • według najnowszych prognoz do 2050 r. francuski będzie używany przez 750 milionów ludzi i do tego czasu może być najczęściej używanym językiem na świecie, wyprzedzając angielski,
 • jest ważnym i znanym językiem międzynarodowym (to jeden z języków urzędowych ONZ, NATO czy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego czy Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości),
 • to jeden z dwóch najczęściej używanych języków w Internecie,
 • jest językiem niezwykle eufonicznym, czyli przyjemnie brzmiącym i melodyjnym; dobrze się go słucha,
 • umiejętność mówienia po francusku jest bardzo przydatna i ważna dla przewodników, ponieważ Francja jest najpopularniejszym miejscem turystycznym na świecie (może to będzie Twój przyszły zawód?),
 • to język sztuki, kuchni, język literatury i muzyki słuchanej na całym świecie,
 • w szkole WORD łączymy przyjemne z pożytecznym: uczymy tego języka w każdym wieku od poziomu początkującego do zaawansowanego,
 • znajomość języka francuskiego pozwoli Ci przeczytać w oryginale słynnego „Małego Księcia” oraz poznać przygody „Asterixa i Obelixa” czy „Trzech Muszkieterów”,
 • jest językiem analitycznym, który rozwija tzw. krytyczne myślenie,
 • francuski często uważany za najbardziej romantyczny język świata - język miłości. Wyrażanie jej poprzez powiedzenie „Kocham Cię” we wszystkich językach jest niesamowite, ale w którym brzmi najlepiej? Przeprowadzono ankietę wśród osób zakochanych na całym świecie, aby zidentyfikować najbardziej romantyczny język i okazało się, że francuskie Je t’aime wygrało.

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka francuskiego:

 • Diplôme d´Etudes en Langue Français (DELF)

Certyfikat potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomach od podstawowego do średniozaawansowanego (A1, A2, B1 i B2 wg klasyfikacji Rady Europy),

 • Diplôme approfondi de langue française (DALF)

Certyfikat potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie zaawansowanym (C1 i C2).

Jak mogę szybko nauczyć się francuskiego? Oto kilka wskazówek, których możesz użyć, aby zanurzyć się w języku francuskim i przyspieszyć jego naukę:

 • zmień ustawienia języka w telefonie na francuski,
 • poszukaj francuskojęzyczne osoby w swojej miejscowości i staraj się z nimi może nie tyle od razu rozmawiać, jak uczyć się i używać nowych słów, zwrotów, podpytaj o gramatykę (jest to tzw. tandem językowy kiedy dwie osoby posługujące się dwoma różnymi językami się wzajemnie od siebie uczą – Ty wtedy będziesz tę osobę uczył języka polskiego),
 • oglądaj francuską telewizję i filmy,
 • słuchaj francuskiego radia i podcastów (np. FrenchPod101),
 • czytaj książki w tym języku.

Ciekawostką jest to, że dzięki znajomości francuskiego można w krótkim czasie nauczyć się czterech innych języków obcych, ponieważ należy on do języków romańskich, które są do siebie zaskakująco podobne. Pewnie zastanawiasz się, co to za języki. Są nimi: włoski, hiszpański, portugalski i rumuński. Poza tym, Francja i jej stolica jest jednym z najbardziej romantycznych, a przy tym najczęściej odwiedzanych miejsc w Europie.

Nauka języka francuskiego, jeśli chodzi o posługiwanie się nim w miarę płynnie na co dzień, to z pewnością kwestia kilkunastu intensywnych miesięcy nauki. Oczywiście na początku niezbędne jest poznanie podstawy fonetyki – oswojenie się ze specyficzną wymową, nauczenie się słówek, gramatyki itp., ale szybko przekonasz się, że jest to język bardzo intuicyjny. Jeśli skupimy się na konkretnych celach językowych, wtedy nauka francuskiego na pewno nie będzie trwała latami!

 

JĘZYK NIEMIECKI

W dzisiejszych czasach język niemiecki, obok angielskiego, jest uczony w wielu (nie tylko polskich) szkołach. Mimo tego, że obecnie jego nauka jest tak powszechna, młodzież nadal ma problemy ze zrozumieniem niemieckiej gramatyki, wymowy, słów i zwrotów.

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

Znajomość języka niemieckiego umożliwia porozumiewanie się prawie ze 100 milionami ludzi, ponieważ nie jest on językiem urzędowym tylko w Niemczech, ale też w Austrii, dużej części Szwajcarii, Królestwie Liechtenstein i Luxemburgu. Wielu ludzi używa go również w północnej części Włoch, wschodniej Belgii czy wschodniej Francji. Ciekawostka: język niemiecki należy do dziesięciu najczęściej używanych języków na świecie!

Język niemiecki jest także jednym z najbardziej znaczących języków kultury. Mówili i pisali w nim na przykład Goethe, Schopenhauer, Freud, Einstein oraz wielu innych artystów, filozofów i naukowców.

Ponadto, znajomość języka niemieckiego umożliwia studiowanie w Niemczech. Liczne uniwersytety cieszą się w tym kraju bardzo dobrą opinią na całym świecie. Co ważne, współpracują z polskimi uczelniami w ramach programu Erasmus, a Republika Federalna Niemiec przydziela corocznie stypendia naukowe. Jeśli jesteś studentem i zastanawiasz się nad wzięciem udziału w programie Erasmus, nie wahaj się i spełnij marzenia już dziś!

Kolejną zaletą jest to, że ucząc się języka niemieckiego, zwiększasz także swoje szanse zawodowe. Niemcy są jednym z najważniejszych partnerów handlowych zarówno dla krajów z Europy, jak i wielu pozaeuropejskich państw.

Odpowiednikiem naszego polskiego przysłowia „Nie taki diabeł straszny, jak go malują” w języku niemieckim jest: „Der Teufel ist nich so schwarz, wie man ihn Malt”. Tak więc, przekonasz się, że język ten wcale nie jest skomplikowany, a jeśli skupimy się na konkretnych aspektach, nauka na pewno nie będzie trwała latami. Gwarantujemy przyjemną i przyjazną atmosferę, która sprzyja szybkiemu przyswajaniu wiedzy i materiału. Nasi lektorzy starają się przekazywać zasady, które ułatwią ich przyswajanie. Kładziemy nacisk na rozumienie przekazywanej treści, a nie tylko jej „wykucie”.

Nauka języka niemieckiego w naszej szkole odbywa się na ośmiu stopniach zaawansowania językowego. Podział na poziomy biegłości językowej został określony zgodnie ze standardami Rady Europy:

 • Poziom 1

A1 Podstawy Grundstufe 1: początkujący

 • Poziom 2

A1 Podstawy Grundstufe 1+: podstawowy

 • Poziom 3

A2 Postępy Grundstufe 2: ponadpodstawowy

 • Poziom 4

B1 Skuteczność Grundstufe 3: średniozaawansowany

 • Poziom 5

B1 Skuteczność: średniozaawansowany

 • Poziom 6

B1 Swoboda Zertifikat Deutsch: średniozaawansowany (ZD B1)

 • Poziom 7

B2 Swoboda Mittelstufe 1: zaawansowany (GZ B2)

 • Poziom 8

C1 Biegłość Mittelstufe 2: zaawansowany (GZ C1)

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE WYBORU ODPOWIEDNIEGO POZIOMU

Poziom 1 i 2 Grundstufe 1 i 1+

Poziom 1 jest przeznaczony dla osób początkujących, które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego. Poziom 2, natomiast, jest dla osób, które znają już jego podstawy, czy też dla tych, którzy przez dłuższy czas nie mieli możliwości korzystania ze swojej znajomości niemieckiego.

Pod koniec kursu będziesz:

 • znać użyteczne słownictwo i popularne zwroty, co pozwoli Ci porozumieć się po niemiecku w codziennych, zwykłych sytuacjach, tj. w trakcie zakupów, podróży, w rozmowach z przyjaciółmi czy w udzielaniu/poszukiwaniu informacji,
 • umieć napisać proste wiadomości oraz opisy,
 • w stanie przeczytać proste informacje i notatki, zrozumieć różne teksty, ulotki, ogłoszenia, instrukcje itp.

Poziom 3 Grundstufe 2

Słuchacze na tym poziomie albo znają już podstawową gramatykę niemiecką, lecz często brakuje im słownictwa do prowadzenia rozmów, albo mają duży zasób słów, lecz brak im podstaw gramatycznych. Zajęcia mają za zadanie rozwijać zręczność językową słuchaczy w rozmawianiu, pisaniu i czytaniu.

Pod koniec kursu będziesz:

 • efektywnie porozumiewać się po niemiecku w różnych życiowych sytuacjach,
 • umieć rozmawiać zarówno w formalnym, jak i nieformalnym niemieckim,
 • słuchając tekstów, umieć odnaleźć w nich informacje, których potrzebujesz,
 • mówić po niemiecku płynniej i pewniej, również poza lekcjami.

Poziom 4 Grundstufe 3

Na poziomie średniozaawansowanym kursanci przeważnie posiadają dobrą znajomość gramatyki. Chociaż słownictwo jest ograniczone, słuchacze mogą być bardziej zaawansowani w niektórych znanych im tematach. Aby posiadali większą pewność posługiwania się językiem niemieckim, powinni rozwijać płynność mówienia, czytania i pisania.

Pod koniec kursu będziesz:

 • mógł używać sformułowań językowych w różnych sytuacjach,
 • posługiwać się szerszym zasobem słownictwa,
 • pisać proste teksty: nieformalne listy, raporty, opowiadania,
 • sprawniej posługiwać się słownikiem języka niemieckiego,
 • mieć większą pewność swojej wymowy.

Poziom 5 i 6 Certyfikat Deutsch

Na kurs przygotowujący do egzaminu ZD kwalifikują się słuchacze po około czterech latach nauki języka niemieckiego. Ogólnie zakłada się, że kandydaci na tym poziomie poznali już większość struktur gramatycznych i potrafią porozumiewać się w tym języku z dużą łatwością, choć ich wypowiedzi, zarówno ustne jak i pisemne, bywają uproszczone i nieprecyzyjne. Jednym z głównych zadań kursu ZD, poza sukcesywnym rozwijaniem umiejętności językowych, jest także przygotowywanie do rozwiązywania zadań typowo egzaminacyjnych, takich jak transformacja zdań, udzielanie rozwiniętych wypowiedzi ustnych lub pisemnych, argumentowanie wyborów i opinii, czy też wysłuchiwanie szczegółowych informacji.

Dodatkowa zaleta: zajęcia prowadzone są w małych grupach lub indywidualnie.

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

Czy ktoś kiedyś powiedział Ci, że nie masz talentu do uczenia się języków obcych, to bardzo się pomylił! Dlaczego? Bo czytasz to teraz po polsku i rozumiesz, a przecież język ten jest jednym z najtrudniejszych na świecie. Bez względu na to, co mówią inni, bez względu na oceny, każdy MOŻE nauczyć się języka hiszpańskiego, jeśli tego naprawdę chce, i to w niezbyt długim czasie, bo naprawdę jest niezwykle łatwy. Skuteczną naukę języków obcych opieramy nie tylko na kilkuletnim doświadczeniu, ale i nowoczesnych technikach efektywnego uczenia się. Naszym celem jest to, żeby każdy słuchacz opuszczał lekcje zadowolony, z poczuciem osiągnięcia sukcesu, nowym pomysłem, a może nawet chęcią, uwaga, odrobienia zadania domowego.

Szkoła WORD proponuje Państwu naukę języka hiszpańskiego na różnych poziomach zaawansowania: od poziomu A1 do C1. Pragniemy zaznaczyć, że szczególny nacisk kładziemy na naukę MÓWIENIA, ale, co ważne, nie zapominamy również o nauce KULTURY, która stanowi nieodłączny element nauki języka.

Kwalifikacja do grup na poziomie wyższym niż podstawowy prowadzona jest na podstawie bezpłatnego testu wstępnego oraz rozmowy z lektorem. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne lub raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne. Oferujemy Państwu naukę w małych grupach, lecz w przypadku kiedy nie będzie minimalnej liczby osób w grupie istnieje możliwość nauki indywidualnej w przystępnej cenie.

BEZPŁATNE KONSULTACJE dają możliwość indywidualnego omówienia problemów, które pojawią się w trakcie nauki.

Po zakończeniu każdej partii materiału odbywają się testy, które dają zarówno Państwu, jak i lektorom możliwość monitorowania postępów w nauce.

Dlaczego warto uczyć się języka hiszpańskiego?

Język hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej. W roku 2006 oceniano, że to język ojczysty dla ok. 650 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej, Środkowej i Północnej, ale jest też powszechny oczywiście w Europie czy nawet Afryce Zachodniej. Z tej liczby ok. 100-150 milionów osób używa go jako drugiego języka w ramach kursów indywidualnych i grupowych. Ponadto, stosuje się go w roli języka urzędowego w wielu organizacjach politycznych, gospodarczych czy sportowych, między innymi w: ONZ, UNICEF, FIFA, UEFA oraz w Unii Europejskiej.

Liczba osób mówiących po hiszpańsku w poszczególnych krajach jest zdumiewająca:

1. Meksyk (ok. 107 milionów)

2. Kolumbia (ok. 46 milionów

3. Hiszpania (ok. 45 milionów)

4. Argentyna (ok. 39 milionów)

5. Peru (ok. 27 milionów)

6. Wenezuela (ok. 26 milionów)

7. Chile (ok. 16 milionów)

8. Gwatemala (14 milionów)

9. Kuba (ok. 11 milionów)

10. Ekwador (ok. 11 milionów)

11. Dominikana (ok. 9 milionów)

12. Honduras (ok. 7 milionów)

13. Boliwia (ok. 7 milionów)

14. Salwador (ok. 7 milionów)

15. Nikaragua (ok. 5 milionów)

16. Paragwaj (ok. 5 milionów)

17. Kostaryka (ok. 4 milionów)

18. Portoryko (ok. 4 milionów)

19. Urugwaj (ok. 3 milionów)

20. Filipiny (ok. 3 milionów; język urzędowy od 2008 r.)

21. Panama (ok. 3 milionów)

22. Gwinea Równikowa (ok. 1 miliona)

23. Sahara Zachodnia (ok. 37 tysięcy)

 

KULTURA HISZPANII W PIGUŁCE

Hiszpania to kraj flamenco, kuchni śródziemnomorskiej (słynne dania to np. paella, gazpacho, tortilla czy słodkie churros), ciepłego klimatu, Camino de Santiago… Hiszpania to Andaluzja i Kraj Basków, Katalonia i Galicja, a każdy region jest niepowtarzalny i wyjątkowy. To kraj takich sławnych postaci jak Pablo Picasso, Velazqueza, El Greco, Miguela Cervantesa, Pedro Almodovara, Artura Perez-Reverte… Na przylądku Fisterra odwiedzisz legendarny koniec ziemi, a w mieście Cuenca wiszące domy zbudowane na krawędzi klifu. Hiszpania na pewno kojarzy Ci się z corridą, tradycyjną walką i gonitwą byków w Pompelunie oraz bitwą na pomidory podczas święta w miasteczku w Walencji. Kraj ten to również największy producent oliwy i bananów. Ciekawostką jest także fakt, że Hiszpanie mają dwuczłonowe nazwiska: pierwszy człon odnosi się do pierwszego nazwiska ojca, a drugi z kolei do pierwszego nazwiska matki. Podział: Hiszpania składa się z 17 regionów, a w jej skład wchodzą wymienione wcześniej: Andaluzja, Walencja, Katalonia, Galicja, ale też m.in.: Wyspy Kanaryjskie, Nawarra czy Baleary. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do nauki w naszej szkole!

Podstawowe zwroty w języku hiszpańskim:

 1. Dzień dobry. – Buenos días.
 2. Dzień dobry (po południu). – Buenas tar des.
 3. Dobry wieczór; dobranoc. – Buenas noches.
 4. Do widzenia! – ¡Hasta luego!
 5. Do (zobaczenia) wkrótce! (dosł. teraz) – ¡Hasta ahora!
 6. Do jutra! – ¡Hasta mañana!
 7. Cześć (powitanie). – ¡Hola!
 8. Cześć (pożegnanie). – ¡Adiós!
 9. Proszę (prośba). – Por favor.
 10. Proszę (podając coś). – Tome [tome] lub Tenga.
 11. Dziękuję. – Gracias.
 12. Przepraszam pana/panią. – Perdone
 13. Przepraszam cię. – Perdona.
 14. Przepraszam. – Perdón.
 15. Smacznego! – Que aproveche!

EGZAMINY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli dosłownie „dyplom z hiszpańskiego jako języka obcego”. Egzaminy DELE są jedynymi oficjalnymi egzaminami z tego języka o charakterze międzynarodowym, sygnowanym przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa, a certyfikaty te są znane na gruncie światowym. W Hiszpanii są uznawane jako wystarczający dowód znajomości języka w staraniach o włączenie do hiszpańskiego sytemu edukacji (Nivel Inicial) czy też o pracę na oficjalnym stanowisku (Nivel Superior). W Polsce są jedynymi certyfikatami uznanymi przez Ministerstwo Edukacji (dwa wyższe poziomy). Istnieją trzy poziomy DELE:

1. El Diploma de Español: Nivel Inicial (poziom podstawowy) – potwierdza znajomość języka na poziomie wystarczającym do podstawowej komunikacji w życiu codziennym, a także do wyrażania w prosty sposób swoich pragnień i potrzeb. Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) Diploma Inicial jest odpowiednikiem następujących egzaminów międzynarodowych:

 1. angielski - Preliminary English Test (PET),
 2. francuski - Certificat d'Études de Francis Practique 2 (C.E.F.P 2),
 3. niemiecki - Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZdaF).

2. El Diploma de Español: Nivel Intermedio (poziom średni) – potwierdza znajomość języka na poziomie wystarczającym do swobodnej komunikacji w warunkach niewymagających specjalistycznego słownictwa. Według ALTE Diploma Intermedio jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 1. angielski - First Certificate in English (FCE),
 2. francuski - Diplõme de Langue Française (DL),
 3. niemiecki - Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP).

3. El Diploma de Español: Nivel Superior (poziom wyższy) – potwierdza wysokie kompetencje językowe (znajomość języka na poziomie wystarczającym do swobodnej komunikacji, nawet w sytuacjach wymagających wyrafinowanego języka), a także znajomość zwyczajów kulturowych. Według ALTE Diploma Superior jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 1. angielski - Certificate in Advanced English (CAE),
 2. francuski - Diplõme Supérieur d'Études Françaises Modernes (DS),
 3. niemiecki - Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Egzaminy składają się z pięciu części, z których każda zawiera różnego rodzaju zadania: rozumienie tekstu, redagowanie tekstów, rozumienie ze słuchu, test sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa oraz rozmowa.

Egzaminy DELE odbywają się w Polsce dwa razy do roku: w maju i w listopadzie.

Szczegółowe informacje na temat egzaminów DELE dostępne są na stronie: www.varsovia.cervantes.es/pl/egzaminy_pl

TELC (The Euoropean Language Certificates)

Certyfikat TELC z języka hiszpańskiego można uzyskać na różnych poziomach: od A1 (podstawowy) do B1 (średnio zaawansowany):

 • telc Español A1
 • telc Español A2
 • telc Español B1

Język hiszpański należy do grupy języków romańskich. Ciekawostką jest to, że dzięki znajomości tego języka można w krótkim czasie nauczyć się czterech innych języków obcych, ponieważ z racji tego, że należy on do wspomnianych języków romańskich, są do siebie zaskakująco podobne. Pewnie zastanawiasz się co to za języki. Są nimi: włoski, francuski, portugalski i rumuński.

 

JEZYK WŁOSKI

Każdy kursant w naszej szkole jest wyjątkowy i posiada swoje własne niepowtarzalne cechy, dzięki którym przyswaja wiedzę inaczej niż inni. Dlatego kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście, żeby rozpoznać z jakim rodzajem ucznia mamy do czynienia i dobrać jak najlepszą metodę nauki, która wcale nie musi być nudna! Obalamy mit, że języka obcego trzeba uczyć się, wkuwając dłuuugie listy słówek, robiąc tysiące zadań gramatycznych i w kółko powtarzając różne zwroty z książek. Prowadząc zajęcia, do efektywnej nauki języka staramy się wykorzystywać wiele gier, co sprawia, że czas leci o wiele szybciej i przyjemniej. Z naszą pomocą osiągniesz spektakularne rezultaty.

Dlaczego warto uczyć się języka włoskiego?

Nauka języka włoskiego to przede wszystkim dobra zabawa. To język miłości, opery, wyśmienitej kuchni, romantycznej gondoli, zabytków, opery, piłki nożnej i słonecznych wakacji. Włoski jest jednym z pierwszych pięciu najczęściej wybieranych do nauki języków na świecie! Jego znajomość umożliwia studiowanie we Włoszech, między innymi na Uniwersytecie w Bolonii – najstarszym europejskim uniwersytecie, a liczne polskie uczelnie współpracują z nim w ramach uczelnianej wymiany Erasmus.

Oto kilka podstawowych zwrotów użytecznych podczas podróży, np.:

 1. Cześć! – Ciao! 
 2. Dziękuję! – Grazie!
 3. Gdzie jest bankomat? – Dove un bancomat?
 4. Gdzie jest dworzec kolejowy?  – Dove si trova la stazione?
 5. Nie rozumiem. –  Non capisco.
 6. Pomocy! –  Aiuto!
 7. Zgubiłem się.  – Mi sono perso.

Oto kilka informacji i przy okazji ciekawostek na temat języka włoskiego:

 • Włoski jest językiem ojczystym dla ok. 125 milionów ludzi, a jako drugim, wyuczonym językiem posługuje się ponad 130 milionów ludzi na całej kuli ziemskiej. Kraje, w którym włoski jest językiem urzędowym: Włochy, San Marino, Szwajcaria (to Cię pewnie zaskoczyło; w Szwajcarii obowiązuje kilka języków urzędowych), Watykan, Istria (półwysep w południowej Europie) oraz Zakon Maltański.
 • Mówi się, że najdłuższym polskim słowem jest konstantynopolitańczykowianeczka (żartobliwe zdrobnienie), a najdłuższe włoskie słowo we Włoszech to precipitevolissimevolménte, co oznacza „na łeb, na szyję”.
 • Według ostatniego raportu UNESCO ​​ponad 60% światowego dziedzictwa znajduje się we Włoszech.
 • Polacy znani są z jedzenia kotleta schabowego czy bigosu, a Włosi? Oczywiście makaronu! Statystyczny Włoch spożywa go rocznie nawet 25 kg, a dla porównania Polacy zaledwie 5 kg. Dodatkowa informacja: w tym kraju wyróżnia się aż 350 rodzajów makaronu! To kraj oczywiście nie tylko spaghetti czy pizzy, ale też arancini, carpaccio, rigatoni, risotto, gnocchi czy słodkiego tiramisu, panny cotty…
 • Dla nas, Polaków, wyda się to dziwne, ale dla Włochów liczba 13 przynosi szczęście, a 17, dla odmiany, jest pechowe.
 • Jeśli chodzi o administrację Włoch, dzielą się one na 20 regionów, 109 prowincji i 8092 gminy.
 • Włochy są piątym najczęściej odwiedzanym krajem na świecie. Co roku przyjeżdża do niego 5 mln osób.
 • Mówi się, że obywatele tego kraju są dość głośnym narodem, który cieszy się z życia, celebrując je bez pośpiechu. Dużo jedzą, sporo rozmawiają, piją słynne włoskie wino (a przy okazji – Włosi uważają, że przypadkowe rozlanie wina przynosi szczęście).
 • W języku włoskim istnieje wiele słów, które mogą być mylące dla Polaków i są to na przykład: colazione, czyli śniadanie, a nie kolacja, a kolacja z kolei to cena, która przypomina naszą cenę. Inne przykłady: camera – pokój (macchina fotografica – kamera), cura – opieka (gallina – kura), droga – narkotyk (strada – droga) czy tata – niania (papà – tata). Język angielski podpowiada, że są to tzw. false fiends, czyli słowa zdradliwe, które odmienne są znaczeniowo, a brzmią podobnie na gruncie innych języków.
 • Istnieje powtarzane od wieków utarte włoskie powiedzenie dolce far niente, co oznacza „słodkiego nieróbstwo”, „miłe nic nierobienie”. Co to oznacza? Włosi uważają, że takie „słodkie nicnierobienie” jest ich osiągnięciem po ciężkiej, ale przy tym owocnej i dochodowej pracy.
 • Na pewno słyszałeś o słynnych włoskich skuterach. Dlaczego jest ich tak dużo na drogach? Odpowiedź jest prosta: z racji sprzyjającego klimatu skutery często służą jako jedyny środek transportu, ponieważ pozwalają szybko przebić się przez zakorkowane miasta.
 • Czy wiesz skąd wywodzi się święto Walentynek? Oczywiście z Włoch! W czasach starożytnego Rzymu zauważono, że w połowie lutego nie tylko kończy się zima, ale i niektóre ptaki zaczynają gody.
 • Podobnie jak w Hiszpanii, we Włoszech nadal świętością jest popołudniowa drzemka z racji największych upałów, czyli sjesta. Jest to odpoczynek, krótka drzemka we wczesnych godzinach popołudniowych, często po obiedzie. Szkoda, że nie przyjęła się w Polsce.
 • Język włoski należy do grupy języków romańskich. Ciekawostką jest to, że dzięki znajomości włoskiego można w krótkim czasie nauczyć się czterech innych języków obcych, ponieważ z racji tego, że należy on do wspomnianych języków romańskich, są do siebie zaskakująco podobne. Pewnie zastanawiasz się co to za języki. Są nimi: francuski, hiszpański, portugalski i rumuński.
 • Dlaczego pochodzący z Austrii Mozart skomponował tak wiele swoich dzieł w języku włoskim, a nie niemieckim? Ponieważ to jeden z najpiękniejszych języków świata!
 • Znajomość języka włoskiego pozwala lepiej docenić i cieszyć się muzyką klasyczną. Muzycy i śpiewacy operowi uważają to za kluczową umiejętność zawodową.
 • Włoskie marki, takie jak Benetton, Barilla, Ferrari, Lavazza, Armani są znane na całym świecie z wyjątkowej jakości swoich produktów.
 • Włochy są dziś jedną z najważniejszych gospodarek na świecie, a wielu pracodawców poszukuje osób mówiących po włosku. Ponad 7000 amerykańskich firm prowadzi interesy z Włochami, a ponad tysiąc firm amerykańskich ma biura we Włoszech, np. Chrysler, IBM czy Citibank. I odwrotnie – wiele włoskich firm ma biura w USA.
 • Przez stulecia włoski zasłużył na swoją reputację jako język sztuki, miłości i uwodzenia. Czy Romeo i Julia mogliby mówić innym językiem?
 • Większość studentów włoskiego jest zafascynowana muzykalnością tego języka, prostotą jego brzmienia i urokiem słów. Na pewno zauważyłeś, że Włosi są mistrzami w posługiwaniu się gestami rąk i mimiką, więc kiedy słowa nie wystarczają, gesty te przełamują wszelkie bariery komunikacyjne.
 • Włochy to światowe centrum mody i designu, a znajomość ich języka pozwala poznać oryginalne prace znanych włoskich projektantów, takich jak Versace, Gucci, Armani, Benetton czy Prada i znaleźć zatrudnienie w jednym ze słynnych włoskich domów mody.

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka włoskiego:

 • Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS)

Certyfikat potwierdza cztery poziomy znajmości języka włoskiego (od A1 do C2 wg klasyfikacji europejskiej). CILS jest ustanowiony przez Universita per Stranieri di Siena,

 • Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI) Livello 1-5

CELI potwierdza znajomość języka włoskiego na pięciu poziomach (od A1 do C2 wg klasyfikacji Rady Europy). Egzaminy CELI są ustanowione i opracowane przez Universita per Stranieri di Perugia.

 

Można dojść do wniosku, że:

FRANCUSKI TO NAJPIĘKNIEJSZY JĘZYK MÓWIONY,

NIEMIECKI TO NAJPIĘKNIEJSZY JĘZYK ŚPIEWANY,

HISZPAŃSKI TO NAJPIĘKNIEJSZY JĘZYK PISANY,

A WŁOSKI TO NAJPIĘKNIEJSZY JĘZYK CIAŁA.

Zachęcony do rozpoczęcia nauki któregoś z powyższych języków? A może wszystkich na raz? Jeśli tak, to wspaniale, bo okazji do wykorzystania znajomości ich na pewno Ci nie zabraknie. Teraz tylko musisz zdecydować, w jaki sposób chcesz rozwijać swoje umiejętności, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Dowiedziono naukowo, że uczenie się języka obcego stymuluje mózg, zwiększając umiejętności rozwiązywania problemów i poprawiając pamięć. Co osiągniesz pod koniec kursu: PEWNOŚĆ SIEBIE W ROZMOWIE, SWOBODĘ W CZYTANIU I PISANIU i, uwaga, NOWE ZNAJOMOŚCI! Już nie musisz samodzielnie szukać materiałów do nauki i motywacji. Podpowiemy Ci, co konkretnie zrobić, będziemy towarzyszyć Ci przez cały Twój proces nauki. Naszą misją jest pomóc Ci odkryć efektywne metody na naukę i przełamać bariery w mówieniu powyższych językach, a w rezultacie zmienić życie na lepsze.

Zapraszamy do wspólnej nauki w szkole WORD!


Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji