Kursy dla młodzieży TEENS, angielski oknem na świat!

Tak uczymy w grupach TEENS
Zapisz się

Kurs dla młodzieży w szkole WORD cieszy się doskonałą opinią ponieważ uwzględnia dwa istotne dla tego wieku czynniki.

Pierwszy to bieżące potrzeby ucznia: przygotowanie do egzaminów, pomoc w osiągnięciu dobrych wyników w szkole.

Drugi to odpowiedni dobór tematów zgodnych z zainteresowaniami uczniów: ciekawy podręcznik wzbogacony o materiały autentyczne, filmiki z YouTube, ćwiczenia internetowe na platformie e-learning i tablicę interaktywną.

Dla starszej młodzieży szkoła organizuje cykliczne spotkania klubu dyskusyjnego – można przyjść i porozmawiać z native speakerami na każdy temat.
Mole książkowe zapraszamy do dobrze wyposażonej biblioteczki – zarówno gazety jak i powieści czekają na naszych kursantów.

Uczniowie i rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy w nauce poprzez e-dziennik, oraz systematycznie przesyłane opinie o postępach. W razie nieobecności uczeń nadrabia zaległości podczas bezpłatnej godziny konsultacyjnej. Zdobytą wiedzę może utrwalić i poszerzyć w domu korzystając z opracowanej przez szkołę platformy e-learningowej z zebranymi dla każdego poziomu grami i ćwiczeniami on-line.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ - liczebność grup, ilość godzin

Siedziba KURDWANÓW

Grupa Liczba osób w grupie Wiek uczestników Liczba lekcji w tygodniu Całkowita liczba lekcji w jednym semestrze
Angielski dla młodzieży i dorosłych
1 lekcja tygodniowo z native speakerem
2 lekcje tygodniowo z lektorem polskim
5 - 8 osób 11 lat i wzwyż 3 x 45 minut 54 lekcje
w tym 16 lekcji z native speakerem
32 lekcje z lektorem polskim
+ 6 lekcji dodatkowych
Kursy przygotowawcze do egzaminów FCE, CAE, CPE 5 - 8 osób młodzież, dorośli 3 x 45 minut 54 lekcje
w tym 16 lekcji z native speakerem
32 lekcje z lektorem polskim
+ 6 lekcji dodatkowych
Kursy maturalne 5 - 8 osób młodzież 3 x 45 minut 54 lekcje
w tym 16 lekcji z native speakerem
32 lekcje z lektorem polskim
+ 6 lekcji dodatkowych
Kursy przygotowujące do egzaminów klas 8 5 - 8 osób młodzież 2 x 60 minut 48 lekcji
w tym 42 godziny lekcyjne regularnych zajęć
+ 6 godzin testów
Kursy poranne oraz sobotnie 5 - 8 osób dorośli 2 x 60 minut 42 godziny lekcyjne
Kursy konwersacyjne z native speakerem 5 - 8 osób młodzież, dorośli 1 x 90 minut 32 godziny lekcyjne

Siedziba RUCZAJ

Grupa Liczba lekcji w tygodniu Liczba lekcji w semestrze
Młodzież 11+
5 klasa SP - 4 klasa LO
3 x 45 minut 46 x 45 minut
Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty/matury 2 x 90 minut 56 x 45 minut
Kursy konwersacyjne z native speakerem
(B1, B2, C1, C2)
1 x 90 minut 32 x 45 minut
Kursy weekendowe
(piątek wieczór lub sobota rano)
1 x 120 minut 32 x 60 minut

Nasi uczniowie sprawdzają swoją wiedzę podczas próbnych egzaminów Cambridge: KET, PET, FCE, CAE

ZAJRZYJ DO NAS NA ZAJĘCIA - film o Szkole Językowej WORD

POZIOMY NAUCZANIA - zakres umiejętności

Symbol WORD Stopień zaawansowania
(po ukończeniu kursu)
Poziom CEFR Ilość semestrów Lektor Ogólny zakres umiejętności
T1, T2 beginner
(początkujący)
A1 2 semestry lektor polski Uczniowie zapoznają się z podstawami języka angielskiego.
Uczą się najpotrzebniejszego słownictwa struktur gramatycznych potrzebnych w codziennej komunikacji.
Potrafią min. przedstawić się, opowiedzieć o swoim dniu, zapytać o godzinę, czy wypełnić prosty formularz.
T3, T4 elementary
(podstawowy)
A1+ 2 semestry lektor polski Uczniowie rozwijają nabyte umiejętności poprzez internalizację czterech sprawności językowych: rozumienia tekstu pisanego i słuchanego, wypowiedzi ustnych i pisemnych. Potrafią porozumieć się z innymi w prosty sposób, odpowiadać i zadawać pytania dotyczące życia codziennego.
T5, T6 pre-intermediate
(średniozaawansoway niższy)
A2 2 semestry lektor polski
2 x 45 minut/tygodniowo

native speaker
1 x 45 minut/tygodniowo
Uczniowie rozszerzają zakres sytuacji w których czują się pewnie i potrafią się porozumieć. Poznają nowe konstrukcje gramatyczne. W wypowiedziach ustnych kładziony jest nacisk na rozwój praktycznych funkcji językowych. Kursanci zapoznają się z charakterystyczną dla jęz. angielskiego specyfiką wypowiedzi pisemnych np. list, zaproszenie, email.
Możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu Cambridge ‘KET for schools’
T7, T8 pre-intermediate +
(średniozaawansowany niższy +)
A2+ 2 semestry lektor polski
2 x 45 minut/tygodniowo

native speaker
1 x 45 minut/tygodniowo
Uczniowie doskonalą bardziej złożone struktury gramatyczne i leksykalne. Ćwiczą tworzenie jasnych, spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uczą się opisywać doświadczenia, zdarzenia, ambicje, marzenia zamiary oraz przytaczać argumenty za i przeciw, udzielać rad. Poznają różnice między tekstami formalnymi i nieformalnymi.
Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge ‘KET for schools’
– możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę WORD.
T9, T10 intermediate
(średniozaawansowany)
B1 2 semestry lektor polski
2 x 45 minut/tygodniowo

native speaker
1 x 45 minut/tygodniowo
Uczniowie stają się coraz bardziej samodzielnymi użytkownikami jęz. angielskiego. Poznają złożone struktury gramatyczne i wzbogacają słownictwo w bardzo różnorodnym zakresie. Są w stanie poradzić sobie w typowych oraz niecodziennych sytuacjach.
Możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu Cambridge ‘PET for schools’.
T11, T12 intermediate +
(średniozaawansowany+)
B1+ 2 semestry lektor polski
2 x 45 minut/tygodniowo

native speaker
1 x 45 minut/tygodniowo
Uczniowie doskonalą swoje umiejętności komunikacji oraz rozumienia jęz. angielskiego. Potrafią zrozumieć prosty przekaz telewizyjny, artykuł w gazecie, czy standardową korespondencję. W swoich wypowiedziach używają złożonych struktur gramatycznych, potrafią wypowiedzieć się na szeroki zakres tematów.
Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge ‘PET fot schools’
– możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez
szkołę WORD.
T13, T14 upper-intermediate,
pre-FCE
(średniozaawansowany
wyższy, wstęp do FCE)
B2 2 semestry lektor polski
2 x 45 minut/tygodniowo

native speaker
1 x 45 minut/tygodniowo
Uczniowie znają już większość zagadnień
gramatycznych, skupiają się na analizie niuansów
językowych. Swobodnie porozumiewają się na każdy
temat, potrafią wyrazić i uzasadnić swoją opinię
zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Zapoznają się ze strukturą egzaminu FCE oraz z technikami jego
zdawania.
Możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu
Cambridge FCE for schools.
T15, T16 FCE B2+ 2 semestry lektor polski
2 x 45 minut/tygodniowo

native speaker
1 x 45 minut/tygodniowo
Uczniowie doskonalą technikę zdawania egzaminu
FCE, przy czym w dalszym ciągu ćwiczą swobodne
porozumiewanie się w jęz. angielskim (ważne dla tych
którzy nie planują zdawania egzaminu). Rozumieją
znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w
złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, Potrafią porozumiewać się na tyle płynnie i
spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z
rodzimym użytkownikiem danego języka, nie
powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
Potrafią formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i
pisemne w szerokim zakresie tematów, a także
wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących
przedmiotem dyskusji.
Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge ‘FCE fot schools’
– możliwość uzyskania
dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez
szkołę WORD.

Uczniowie LO kontynuują naukę na poziomie pre-CAE w grupach dla dorosłych.


Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji