ADULTS grupy dla dorosłych
Komunikacja przede wszystkim!

Tak uczymy w grupach ADULTS
Zapisz się

Podwyższenie kompetencji zawodowych, szerszy dostęp do informacji, podróże czy chęć zawierania nowych znajomości – oto tylko niektóre powody dla których nasi dorośli kursanci podejmują naukę języka angielskiego.

Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom proponujemy kurs oparty na systematycznym rozwijaniu wszystkich kompetencji językowych, takich jak: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie – ze szczególnym naciskiem na komunikację.

Podczas zajęć lektorzy polscy oraz native speakers dbają aby w miłej atmosferze każdy z kursantów czuł się pewnie i swobodnie używając języka angielskiego.

Świetny podręcznik (seria Engilsh File) wzbogacony o materiały autentyczne, filmiki z YouTube, ćwiczenia internetowe na platformie e-learning i tablica interaktywna pomagają w ciekawej prezentacji nowego, oraz utrwalaniu starego materiału.

Szkoła organizuje cykliczne spotkania klubu dyskusyjnego – można przyjść i porozmawiać z native speakerami na każdy temat.

Mole książkowe zapraszamy do dobrze wyposażonej biblioteczki – zarówno gazety jak i powieści czekają na naszych kursantów.

W razie nieobecności można nadrobić zaległości podczas bezpłatnej godziny konsultacyjnej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ - liczebność grup, ilość godzin

Kurs Ilość
osób
Ilość zajęć
w tygodniu
Ilość zajęć
w semestrze
Angielski dla dorosłych
Zapisz się
5 - 8 3 x 45 minut 2 x 45 minut lektor polski 52 godziny zajęć
w tym 46 godzin lekcyjnych
+ 6 godzin zajęć dodatkowych
1 x 45 minut native speaker
Kursy przygotowawcze
do egzaminów FCE, CAE, CPE
Zapisz się
5 - 8 3 x 45 minut 2 x 45 minut lektor polski 52 godziny zajęć
w tym 46 godzin lekcyjnych
+ 6 godzin zajęć dodatkowych
1 x 45 minut native speaker
Kursy poranne
oraz sobotnie
Zapisz się
5 - 8 2 x 60 minut lektor polski 32 godziny zajęć
Kursy konwersacyjny
z native speakerem
Zapisz się
5 - 8 1 x 90 minut native speaker 32 godziny zajęć

Nasi uczniowie sprawdzają swoją wiedzę podczas próbnych egzaminów Cambridge: KET, PET, FCE, CAE

ZAJRZYJ DO NAS NA ZAJĘCIA - film o Szkole Językowej WORD

POZIOMY NAUCZANIA - zakres umiejętności

Symbol WORD Stopień zaawansowania
(po ukończeniu kursu)
Poziom CEFR Ilość semestrów Lektor Ogólny zakres umiejętności
Ad 1
Ad 2
beginner
(początkujący)
A1 2 semestry* lektor polski Uczniowie zapoznają się z podstawami języka angielskiego. Uczą się najpotrzebniejszego słownictwa struktur gramatycznych potrzebnych w codziennej komunikacji. Potrafią min. przedstawić się, opowiedzieć o swoim dniu, zapytać o godzinę, czy wypełnić prosty formularz.
Ad 3
Ad 4
elementary
(podstawowy)
A1+ 2 semestry lektor polski Uczniowie rozwijają nabyte umiejętności poprzez internalizację czterech sprawności językowych: rozumienia tekstu pisanego i słuchanego, wypowiedzi ustnych i pisemnych. Potrafią porozumieć się z innymi w prosty sposób, odpowiadać i zadawać pytania dotyczące życia codziennego.
Ad 5
Ad 6
pre-intermediate
(średniozaawansoway niższy)
A2 2 semestry* lektor polski
2 x 45 min / tygodniowo

native speaker
1 x 45 min / tygodniowo
Uczniowie rozszerzają zakres sytuacji w których czują się pewnie i potrafią się porozumieć. Poznają nowe konstrukcje gramatyczne. W wypowiedziach ustnych kładziony jest nacisk na rozwój praktycznych funkcji językowych. Kursanci zapoznają się z charakterystyczną dla języka angielskiego specyfiką wypowiedzi pisemnych np. list, zaproszenie, email.

Możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu Cambridge: KET (Key English Test)
Ad 7
Ad 8
pre-intermediate +
(średniozaawansowany niższy +)
A2+ 2 semestry lektor polski
2 x 45 min / tygodniowo

native speaker
1 x 45 min / tygodniowo
Uczniowie doskonalą bardziej złożone struktury gramatyczne i leksykalne. Ćwiczą tworzenie jasnych, spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uczą się opisywać doświadczenia, zdarzenia, ambicje, marzenia zamiary oraz przytaczać argumenty za i przeciw, udzielać rad. Poznają różnice między tekstami formalnymi i nieformalnymi.

Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge KET (Key English Test) – możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę WORD.
Ad 9
Ad 10
intermediate
(średniozaawansowany)
B1 2 semestry* lektor polski
2 x 45 min / tygodniowo

native speaker
1 x 45 min / tygodniowo
Uczniowie stają się coraz bardziej samodzielnymi użytkownikami języka angielskiego. Poznają złożone struktury gramatyczne i wzbogacają słownictwo w bardzo różnorodnym zakresie. Są w stanie poradzić sobie w typowych oraz niecodziennych sytuacjach.

Możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu Cambridge PET (Preliminary English Test).
Ad 11
Ad 12
intermediate +
(średniozaawansowany +)
B1+ 2 semestry lektor polski
2 x 45 min / tygodniowo

native speaker
1 x 45 min / tygodniowo
Uczniowie doskonalą swoje umiejętności komunikacji oraz rozumienia języka angielskiego. Potrafią zrozumieć prosty przekaz telewizyjny, artykuł w gazecie, czy standardową korespondencję. W swoich wypowiedziach używają złożonych struktur gramatycznych, potrafią wypowiedzieć się na szeroki zakres tematów, także tych związanych z pracą zawodową, analizą projektu czy prostą korespondencją biznesową.

Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge PET (Preliminary English Test) - możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę WORD.
Ad 13
Ad 14
upper-intermediate,
pre-FCE
(średniozaawansowany wyższy,
wstęp do FCE)
B2 2 semestry* lektor polski
2 x 45 min / tygodniowo

native speaker
1 x 45 min / tygodniowo
Uczniowie znają już większość zagadnień gramatycznych, skupiają się na analizie niuansów językowych. Swobodnie porozumiewają się na każdy temat, potrafią formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji. Zapoznają się z ze strukturą egzaminu FCE oraz z technikami jego zdawania.

Możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu
Cambridge FCE (First Certificate in English).
Ad 15
Ad 16
FCE B2+ 2 semestry lektor polski
2 x 45 min / tygodniowo

native speaker
1 x 45 min / tygodniowo
Uczniowie doskonalą technikę zdawania egzaminu FCE, przy czym w dalszym ciągu ćwiczą swobodne porozumiewanie się w języku angielskim (ważne dla tych którzy nie planują zdawania egzaminu). Rozumieją znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafią porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.

Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge FCE (First Certificate in English) – możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę WORD.
Ad 17
Ad 18
advanced,
pre-CAE
(zaawansowany)
C1 2 semestry* lektor polski
2 x 45 min / tygodniowo

native speaker
1 x 45 min / tygodniowo
Uczniowie stają się zaawansowanymi użytkownikami języka angielskiego. Rozumieją szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafią wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie posługują się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Formułują jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu Cambridge CAE (Cambridge Advanced English).
Ad 19
Ad 20
advanced (CAE)
(zaawansowany)
C1+ 2 semestry lektor polski
2 x 45 min / tygodniowo

native speaker
1 x 45 min / tygodniowo
W zależności od preferencji grupy kurs prowadzony jest pod kątem przystąpienia do egzaminu CAE, lub w celu dalszego doskonalenia biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim.

Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge CAE (Cambridge Advanced English) – możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę WORD.

* grupy pracujące szybciej kończą poziom w ciągu 1 semestru!


Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji