ADULTS grupy dla dorosłych – komunikacja przede wszystkim!

Podwyższenie kompetencji zawodowych, szerszy dostęp do informacji, podróże czy chęć zawierania nowych znajomości – oto tylko niektóre powody dla których nasi dorośli kursanci podejmują naukę języka angielskiego. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom proponujemy kurs oparty na systematycznym rozwijaniu wszystkich kompetencji językowych, takich jak: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie – ze szczególnym naciskiem na komunikację. Podczas zajęć lektorzy polscy oraz native speakers dbają aby w miłej atmosferze każdy z kursantów czół się pewnie i swobodnie używając języka angielskiego. Świetny podręcznik (seria Engilsh File) wzbogacony o materiały autentyczne, filmiki z YouTube, ćwiczenia internetowe na platformie e-learning i tablica interaktywna pomagają w ciekawej prezentacji nowego, oraz utrwalaniu starego materiału. Szkoła organizuje cykliczne spotkania klubu dyskusyjnego – można przyjść i porozmawiać z native speakerami na każdy temat. Mole książkowe zapraszamy do dobrze wyposażonej biblioteczki – zarówno gazety jak i powieści czekają na naszych kursantów. W razie nieobecności można nadrobić zaległości podczas bezpłatnej godziny konsultacyjnej.
 

ZAJĘCIA ‘ADULTS’ ELIMINUJĄ BERIERĘ JEZYKOWĄ OTWIERAJĄC PRZED UCZNIEM NOWE PERSPEKTYWY!

grupy i czas zajęć

Kurs dla dorosłych
(grupy 5-8 osób)

3x45minut /tyg 2x45minut lektor polski Grammar Reading Writing Vocabulary
1x45minut native speaker Speaking Listening Vocabulary

 

Nasi uczniowie sprawdzają swoją wiedzę podczas próbnych egzaminów Cambridge; KET, PET, FCE, CAE

TABELA KURSÓW W SZKOLE ‘WORD’
ADULTS – dorośli

Symbol WORD stopień zaawansowania
(po ukończeniu kursu)
Poziom CEFR ilość semestrów lektor ogólny zakres umiejętności
Ad 1
Ad 2
beginner
(początkujący )
A1 2* semestry lektor polski Uczniowie zapoznają się z podstawami jęz. angielskiego. Uczą się najpotrzebniejszego słownictwa struktur gramatycznych potrzebnych w codziennej komunikacji. Potrafią min. przedstawić się, opowiedzieć o swoim dniu, zapytać o godzinę, czy wypełnić prosty formularz.
Ad 3
Ad 4
elementary
(podstawowy)
A1+ 2 semestry lektor polski Uczniowie rozwijają nabyte umiejętności poprzez internalizację czterech sprawności językowych: rozumienia tekstu pisanego i słuchanego, wypowiedzi ustnych i pisemnych. Potrafią porozumieć się z innymi w prosty sposób, odpowiadać i zadawać pytania dotyczące życia codziennego.
Ad 5
Ad 6
pre-intermediate
(średniozaawansoway niższy)
A2 2* semestry lektor polski
2x 45min / tygodniowo
native speaker
1x 45min / tygodniowo
Uczniowie rozszerzają zakres sytuacji w których czują się pewnie i potrafią się porozumieć. Poznają nowe konstrukcje gramatyczne. W wypowiedziach ustnych kładziony jest nacisk na rozwój praktycznych funkcji językowych. Kursanci zapoznają się z charakterystyczną dla jęz. angielskiego specyfiką wypowiedzi pisemnych np. list, zaproszenie, email.
Możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu Cambridge: KET (Key English Test)
Ad 7
Ad 8
pre-intermediate +
(średniozaawansowany niższy +)
A2+ 2 semestry lektor polski
2x 45min / tygodniowo

native speaker
1x 45min / tygodniowo
Uczniowie doskonalą bardziej złożone struktury gramatyczne i leksykalne. Ćwiczą tworzenie jasnych, spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Uczą się opisywać doświadczenia, zdarzenia, ambicje, marzenia zamiary oraz przytaczać argumenty za i przeciw, udzielać rad. Poznają różnice między tekstami formalnymi i nieformalnymi.
Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge KET (Key English Test)
– możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego organizowanego przez szkołę WORD.
Ad 9
Ad 10
intermediate
(średniozaawansowany)
B1 2* semestry lektor polski
2x 45min / tygodniowo

native speaker
1x 45min / tygodniowo
Uczniowie stają się coraz bardziej samodzielnymi użytkownikami jęz. angielskiego. Poznają złożone struktury gramatyczne i wzbogacają słownictwo w bardzo różnorodnym zakresie. Są w stanie poradzić sobie w typowych oraz niecodziennych sytuacjach.
Możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu Cambridge PET (Preliminary English Test).
Ad 11
Ad 12
intermediate +
(średniozaawansowany+)
B1+ 2 semestry lektor polski
2x 45min / tygodniowo

native speaker
1x 45min / tygodniowo
Uczniowie doskonalą swoje umiejętności komunikacji oraz rozumienia jęz. angielskiego. Potrafią zrozumieć prosty przekaz telewizyjny, artykuł w gazecie, czy standardową korespondencję. W swoich wypowiedziach używają złożonych struktur gramatycznych, potrafią wypowiedzieć się na szeroki zakres tematów, także tych związanych z pracą zawodowa, analizą projektu czy prostą korespondencją biznesową.
Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge PET (Preliminary English Test)

możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego
organizowanego przez szkołę WORD.
Ad 13
Ad 14
upper-intermediate,
pre-FCE
(średniozaawansowany
wyższy, wstęp do FCE)
B2 2* semestry lektor polski
2x 45min /
tygodniowo

native speaker
1x 45min /
tygodniowo
Uczniowie znają już większość zagadnień
gramatycznych, skupiają się na analizie niuansów
językowych. Swobodnie porozumiewają się na każdy
temat, potrafią formułować przejrzyste wypowiedzi
ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także
wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących
przedmiotem dyskusji. Zapoznają się z ze strukturą
egzaminu FCE oraz z technikami jego zdawania.
Możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu
Cambridge FCE (First Certificate in English).
Ad 15
Ad 16
FCE B2+ 2 semestry lektor polski
2x 45min /
tygodniowo

native speaker
1x 45min /
tygodniowo
Uczniowie doskonalą technikę zdawania egzaminu
FCE, przy czym w dalszym ciągu ćwiczą swobodne
porozumiewanie się w jęz. angielskim (ważne dla tych
którzy nie planują zdawania egzaminu). Rozumieją
znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w
złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne,
w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej
tematyki zawodowej. Potrafią porozumiewać się na tyle
płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną
rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka,
nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze
stron.
Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge FCE (First Certificate in English)

możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego
organizowanego przez szkołę WORD.
Ad 17
Ad 18
advanced,
pre-CAE
(zaawansowany)
C1 2* semestry lektor polski
2x 45min /
tygodniowo

native speaker
1x 45min /
tygodniowo
Uczniowie stają się zaawansowanymi użytkownikami
jęz. angielskiego. Rozumieją szeroki zakres trudnych,
dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte,
wyrażone pośrednio. Potrafią wypowiadać się płynnie,
spontanicznie, bez większego trudu odnajdując
właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie
posługują się językiem w kontaktach towarzyskich i
społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
Formułują jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe
wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie
i właściwie posługując się regułami organizacji
wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia
tekstu.
Możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu
Cambridge CAE (Cambridge Advanced English).
Ad 19
Ad 20
advanced (CAE)
(zaawansowany)
C1+ 2 semestry   W zależności od preferencji grupy kurs prowadzony jest
pod kątem przystąpienia do egzaminu CAE, lub w celu
dalszego doskonalenia biegłości w posługiwaniu się
językiem angielskim.
Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge CAE
(Cambridge Advanced English) –
możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego
organizowanego przez szkołę WORD.
nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze
stron.
Przygotowanie do egzaminu:
Cambridge FCE (First Certificate in English)

możliwość uzyskania dyplomu z egzaminu próbnego
organizowanego przez szkołę WORD.

* grupy pracujące szybciej kończą poziom w ciągu 1 semestru!


Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji